Alarmy

Alarmy

Systemy alarmowe mają za  zadanie wykrywać włamania lub inne zagrożenia np. pożar. Alarm po wykryciu  zdarzenia zaalarmuje sąsiadów, właściciela lub odpowiednie służby. System alarmowy zniechęca potencjalnych włamywaczy do podjęcia próby kradzieży.

Systemem alarmowym steruje centrala, do której podłączone są pozostałe elementy systemu: czujniki, manipulatory lub sterowniki radiowe i sygnalizatory. Istotą dobrze zaprojektowanej instalacji alarmowej jest właściwe rozmieszczenie czujników i takie skonfigurowanie, aby skutecznie zabezpieczały newralgiczne punkty budynku i otoczenia. Prawidłowo skonfigurowany system pozwala na wykrycie każdej próby włamania lub sabotażu.

Systemy alarmowe dają możliwości:

  • integracji z nadrzędnymi systemami zarządzania i innymi systemami ochrony
  • archiwizacji wszystkich zdarzeń i wykonywanych operacji w systemie
  • zdalnego sterowania i nadzorowania
  • automatycznego uzbrajania i rozbrajania
  • programowania wyjść przekaźnikowych sterowanych zegarem