Konserwacja i serwis

Konserwacja

Współpracując z nami nasi klienci mogą wybrać pomiędzy dwoma typami umów konserwacyjno-serwisowych:

 • Konserwacja stała polega na dozorowaniu i okresowych przeglądach instalacji w ramach umowy konserwacyjnej. Wykryte awarie usuwane są na bieżąco, a w przypadku wystąpienia nagłej usterki klienci mają do dyspozycji tel. alarmowy lub zgłodzenie elektroniczne email. Po zgłoszeniu usterki czas reakcji serwisu nie przekracza 24h. Jest to najtańsza i najwygodniejsza forma konserwacji dla klienta.

W ramach tej umowy ustalona jest stała stawka za konserwację, a Państwo zyskują spokój i profesjonalny serwis, który opiekuje się powierzonym mu systemem. Taka forma współpracy jest najczęściej zawierana z Zarządcami Nieruchomości, Administratorami, Spółdzielniami czy Wspólnotami.

Podpisując umowę konserwacyjną otrzymujecie Państwo gwarancję, że sprzęt konserwowany przez naszą firmę będzie sprawny przez cały okres trwania umowy.

 1. Przeglądy instalacji pod kątem zwarć.
  2. Nie ponoszą Państwo kosztów związanych z roboczogodziną.
  3. Domofon - Bezpłatne naprawy urządzenia sterującego pracą domofonu i kasety zewnętrznej.
  4. Domofon – Wideodomofon naprawa rygla elektrycznego w drzwiach wejściowych.
  5. Utrzymywanie systemu w takim stanie technicznym, aby działały bezawaryjnie.
 • Konserwacja domofonów
  Koszt konserwacji ustalany jest indywidualnie. Cena wacha się od 1, 30 do 2, 50zł   od jednego lokalu. Podane ceny są cenami netto.
 • Konserwacja wideodomofonu
  Koszt konserwacji ustalany jest indywidualnie. Cena wacha się od 1, 70 do 3, 20zł od jednego lokalu. Podane ceny są cenami netto.
 • Konserwacja monitoringu Koszt konserwacji jest ustalony w zależności od ilości punktów danego systemu. Cena wacha się od 10 do 20 zł od punktu.
 • Konserwacja jednorazowa polega na usunięciu awarii u klienta po wezwaniu naszego serwisu, opłata za naprawę wnoszona jest jednorazowo po wykonaniu usługi.
  Cena zależy od rodzaju awarii i zużytych to niej części zamiennych i materiałów.
  Z tej formy najczęściej korzystają właściciele domów jednorodzinnych i firmy.

Istnieje możliwość negocjacji ceny zapraszamy do nawiązania współpracy !!!